https://www.cpzp.cz/preventivni-program/64

Duševní zdraví, až 5 x 500 Kč

Příspěvek je určen pojištěncům od 7 let, kteří v souvislosti s pandemií COVID-19  potřebují psychosociální intervenci. Příspěvek slouží na intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací.  Seznam vybraných spolupracujících psychoterapeutů je umístěn zde: Seznam psychoterapeutů.

Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení.

Příspěvek je možné čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

  • Čísla účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanského průkazu.
  • Dokladu o úhradě. Doklad o úhradě musí být vystaven s účelem konzultace/sezení, např. krizová intervence, psychoterapie, psychoterapeutické sezení, psychoterapeutická konzultace, konzultace apod.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části „Zásady čerpání preventivních programů“. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2022.