dopravní psycholog Jan Pisak

Vzdělání

2017
Certifikovaný kurz MMPI®-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

2014
Dokončen výcvik v psychoterapeutickém směru Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

2014
Získaní akreditace k provádění dopravně-psychologických vyšetření

2013
Dokončen základní kurz v Rorschachově metodě

2010
Zařazení do specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti pro obor klinická psychologie

2010
FF UP Olomouc, dokončení magisterského studia jednooborové psychologie

2010
Absolvování akreditovaného kurzu psycholog ve zdravotnictví

Mé zaměření

Psychodiagnostika a psychoterapie dospělých a dětí od 3 do 17 let.
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT).
Fobie, OCD, deprese, úzkosti, posttraumatická stresová porucha, atd.