Jde o terapeutické programy, kde se skupinově setkávají řidiči s problematickou praxí.
Společným cílem pak je prevence před opakováním rizikového chování.

Kde a jak se přihlásíte?

Terapeutické programy pro řidiče zajišťuje Metodické centrum, odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu.

Pokud budete mít zájem o účast v terapeutickém programu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, můžete se přihlásit zde.

Pro přihlášení je zapotřebí Identita Občana, nebo Bankovní Identita, nebo Vás mohu přihlásit pomocí občanského průkazu. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.


Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.
dopravní psycholog Jan Pisak

Jak se objednat

Kontaktní osoba Mgr. Jan Pisak
– dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR

Nejlépe mi zavolejte a domluvíme si případný termín schůzky.


Pro emailovou komunikaci můžete využít
e-mail: janpisak@gmail.com