Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je určen pojištěncům ve věku od 7 let (u kterých není v termínu podání žádosti o vystavení Poukazu nebo žádosti o příspěvek evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně) na nově absolvovaná sezení u vybraného terapeuta dle zveřejněného seznamu v max. počtu 10 sezení. 

Součástí programu je též vyhodnocování efektivity poskytnuté péče. Terapeuti za tímto účelem využívají webovou aplikaci DeePsy, umožňující průběžné sledování procesu a výsledků terapie. Aplikace je provozována dvěma akademickými pracovišti (Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita), které pro VZP následně vypracují souhrnnou zprávu o efektivitě programu (nepředávají se individuální data).

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace DeePsy najdete zde. (Pro klienty VZP je relevantní pouze první část dokumentu, neboť u klientů VZP nedochází ke žádnému zpracování nahrávek.)

Jak se zapojit do programu?

Na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o Poukaz. První sezení můžete absolvovat až po datu vystavení Poukazu, poslední sezení můžete u vybraného terapeuta uplatnit na uskutečněná sezení nejpozději do 30. 11. 2022.

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti- nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce), který bude docházet na sezení u vybraného terapeuta,
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, na kterou bude poukaz zaslán, nebo adresa pracoviště VZP, kde si poukaz osobně vyzvednete).

Následně si dle zveřejněného seznamu vyberte terapeuta, u kterého budete absolvovat sezení v max. počtu 10 sezení. Doporučujeme objednání přes e-mail, v době terapie nezvedají terapeuti telefon.

V programu přispívá VZP na max. 10 sezení, a to na každé částkou až 500 Kč.

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat?

Společně s Žádostí o příspěvek z fondu prevence je nutné předložit:

  • vámi podepsaný Poukaz, který obdržíte od VZP; tento Poukaz obsahuje i Přehled návštěv, který vyplňuje terapeut
  • doklad o zaplacení terapie (s datem vystavení po vystavení Poukazu VZP, avšak nejpozději do 30. 11. 2022)
  • Dotazník „Průzkum spokojenosti“, který je po ukončení terapie elektronicky vyplněn klientem zde. Dotazník se nepředkládá v listinné podobě.

Žádost o příspěvek je nutné podat do 15. 12. 2022 a pro jednodušší a rychlejší komunikaci doporučujeme podání on-line formulářem přístupným z aplikace Moje VZPŽádost lze podat opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou), nebo souhrnně po uzavření terapie.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.